ICT Diensten, Systeem- en netwerkbeheer
ICT Diensten, Systeem- en netwerkbeheer

Privacy Policy

Lees dit privacy statement en de disclaimer voordat u deze website gebruikt.

Het contactformulier van onze website vereist dat gebruikers ons contactgegevens (naam en e-mailadres) verstrekken. We gebruiken de informatie van het contactformulier om door gebruikers gevraagde informatie te verzenden. De informatie zal niet worden gedeeld met derden, behalve als dat nodig is voor de bedrijfsuitvoering of wanneer de wet dat van ons vraagt en het zal nooit worden verkocht aan enige partij buiten Iftinca Hosting & ICT Diensten.
Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij automatisch (dwz niet door registratie) niet-persoonlijke gegevens verzamelen (bijv. type internetbrowser, besturingssysteem, domeinnaam van de website van waaruit u onze website bezoekt, aantal bezoeken, gemiddelde duur van de site en bekeken pagina’s). We kunnen deze gegevens gebruiken om de aantrekkelijkheid van onze website te controleren en de prestaties of inhoud te verbeteren. Persoonlijke informatie wordt alleen verzameld tijdens het registratieproces. E-mailadressen worden alleen gebruikt om gevraagde informatie te bezorgen. Deze website bevat links naar andere sites. Iftinca Hosting & ICT Diensten is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de inhoud van dergelijke andere websites.
www.iftinca.nl houdt automatisch bij hoe de aangeboden inhoud wordt gebruikt. Deze tracking stelt ons in staat om een ​​beter inzicht te krijgen in potentiële verbeterpunten en voortdurend de relevantie en toegankelijkheid van de inhoud die we leveren te verbeteren.
Deze gebruiksinformatie zal alleen worden gebruikt binnen Iftinca Hosting & ICT Diensten om de kwaliteit van de inhoud, service en ondersteuning aan onze bezoekers te verhogen.

Contact opnemen met Iftinca Hosting & ICT Diensten

Als u vragen hebt over ons privacy beleid of de werking van deze website stuur dan een mail naar info@iftinca.nl

———————————————————————————————————–

Please read this Privacy Policy and the Disclaimer before using this website.

Our website’s contact form require users to give us contact information (Name and e-mail address). We use the information from the contact form to send users requested information. The information will not be shared with third parties except as necessary to carry out our business or as required by law or other legal processes and it will never be sold to any party outside Iftinca Hosting & ICT Diensten.

When you access our website, we may automatically (i.e., not by registration) collect non personal data (e.g. type of Internet browser and operating system used, domain name of the website from which you visited our website, number of visits, average time spent on the site, pages viewed). We may use this data to monitor the attractiveness of our website and improve its performance or content.

Personal information is collected only during the registration process. E-mail addresses are used only to deliver requested information. This website contains links to other sites. Iftinca Hosting & ICT Diensten is not responsible for the privacy practices or the contents of such other websites.

www.iftinca.nl automatically tracks how the content provided is used. This tracking allows us to gain a better understanding of potential areas for improvement so as to continually improve the relevance of and accessibility of the content we provide.

This usage information will only be used within Iftinca Hosting & ICT Diensten to increase the quality of content, service and support to our visitors.

Contacting Iftinca Hosting & ICT Diensten

If you have any questions about this Privacy Policy, the practices of this website, or your dealings with this website, please send a mail to info@iftinca.nl